WhatsApp

Politikamız

Politikamız

Politikamız

ÇEVRE POLİTİKASI:
Faaliyetlerimiz kapsamında; atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların optimum kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların bertarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek doğal hayatın dengesini korumak firmamız Çevre Politikasıdır.

KALİTE POLİTİKASI:
Müşteri güven ve memnuniyetini sağlamayı ön planda tutan ve sektöründe lider olmayı hedefleyen Firmamızın temel ve kalıcı amacı , müşterilerimizin kalite, fiyat ve zaman konularındaki taleplerini sürekli bir şekilde karşılayarak ulusal alanlarda rekabet etmek , sektörde örnek ve öncü bir kuruluş olma niteliğimizi sürdürmektir.

Bu amacımızı,çalışanlarımızın sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak , kalitemizden taviz vermeden mükemmelliğin detayda gizli olduğu bilinci ile, daima daha iyiye hedefi ile çağdaş ve müşteri beklentileri ötesinde değer yaratacak hizmetler sunarak sağlamaktır.
Sürekli iyileştirme ve öğrenme, vazgeçilmez değer olarak şirket kültürü içinde yer alır. Günün değişen koşullarına bağlı olarak kendini yenileyen, aldığı kararların takipçisi ve kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen firmamız , saygın ve güvenilir olmanın, kazanılmış değerleri korumaya ve sorumluluk anlayışına bağlı bulunduğunun bilincindedir.